Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2019

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2019

Οι υγρότοποι όλου του πλανήτη γιορτάζουν σήμερα, αλλά παράλληλα κρούουν και τον κώδωνα του κινδύνου, γιατί παρ’ όλες τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν, συνεχίζουν να κινδυνεύουν. Η κλιματική αλλαγή απειλεί άμεσα τα υγροτοπικά οικοσυστήματα, προκαλώντας ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς των λεκανών απορροής, καθώς και αλλαγές στη θερμοκρασία, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των νερών.

Παράλληλα, οι υγρότοποι αποτελούν φυσική λύση για την προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: είναι εξαιρετικές «αποθήκες» άνθρακα, μειώνουν τις καταστροφικές επιπτώσεις των πλημμυρών, μειώνουν τις καταστροφές από τις τροπικές καταιγίδες σε παράκτιες περιοχές, ενώ είναι πολύτιμη πηγή νερού σε περιοχές ή περιόδους ξηρασίας.

Οι επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις λειτουργίες του οικοσυστήματος της Πρέσπας. Η ενδεχόμενη μείωση της στάθμης των δύο λιμνών θα μειώσει την έκταση των υγρών λιβαδιών, που αποτελούν τους πιο πολύτιμους χώρους διατροφής των υδρόβιων πουλιών και αναπαραγωγής των ψαριών της λίμνης. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι έντονες ξηρασίες, θα αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών στον καλαμιώνα, ενώ θα επηρεάσουν αρνητικά και τις καλλιέργειες γύρω από τις λίμνες. Το πρόγραμμα LIFE Waterbirds φιλοδοξεί να εφαρμόσει διαχειριστικές δράσεις στον υγρότοπο της Μικρής Πρέσπας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προσαρμογή του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή.