Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι η πρόταση για το έργο «Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών*», που υποβλήθηκε  από την ΕΠΠ & το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου. Το έργο, διάρκειας 15 μηνών και με συνολικό προϋπολογισμό 49.500,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο εντασσόμενο στο πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2021» του Άξονα Προτεραιότητας 3 ο οποίος προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από το θεματικό πεδίο  “Βιοποικιλότητα”.

Η πρότασή μας βρέθηκε στην πρώτη θέση της αξιολόγησης ανάμεσα σε 105 που υποβλήθηκαν από διάφορους φορείς (δείτε εδώ την απόφαση έγκρισης). Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου είναι η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών με συνεργαζόμενο Φορέα το Τμήμα Δασολογίας & ΔΦΠ του ΓΠΑ ενώ στο έργο συμμετέχουν επιστήμονες από πανεπιστήμια της Ελλάδας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και της Γερμανίας (University of Göttingen).

Με περισσότερα από 1800 είδη και υποείδη (taxa) η Πρέσπα φιλοξενεί το 26% της ελληνικής χλωρίδας καθιστώντας την μια από τις σημαντικότερες περιοχές βιοποικιλότητας της χώρας. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες γι’ αυτά τα taxa, τα βιολογικά και οικολογικά τους χαρακτηριστικά, βιβλιογραφικές πηγές, φωτογραφίες αλλά και δυναμικούς χάρτες παρουσίας-απουσίας για το κάθε είδος. Η βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη σε μορφή ιστοσελίδας αποτελώντας ένα καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα εργαλείο προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της επιστήμης των πολιτών. Για την ενίσχυση της, σχεδιάζεται η δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα επιτρέπει στους χρήστες τη συλλογή δεδομένων πεδίου και την κατάθεση τους στη βάση. Τόσο η ιστοσελίδα όσο και η εφαρμογή θα απευθύνονται όχι μόνο σε ερευνητές βοτανικούς αλλά και σε «πολίτες-επιστήμονες», με στόχο την ευρεία προσβασιμότητα στο έργο.

*Το έργο “Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών”, προϋπολογισμού 49.500,00€, υλοποιείται από την Εταιρία Προστασία Πρεσπών και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2021», του Άξονα Προτεραιότητας 3: “Συμμετοχικότητα Πολιτών – Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες”. Το έργο ανήκει στο θεματικό πεδίο ‘Βιοποικιλότητα’ (A.4.1. Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας & Α4.2. Σχέδια διαχείρισης και δράσεις αντιμετώπισης ξενικών ειδών) και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.