Διαχείριση Καλαμιώνα (Πρέσπα, Αλβανία)

Συγκομιδή καλαμιών για την παραγωγή pellets στον Εθνικό Πάρκο Πρεσπών Αλβανίας - Εκτίμηση αντίκτυπου στη βιοποικιλότητα & την ποιότητα των οικοτόπων

Το 2012, κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών της Αλβανίας, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάλληλης διαχείρισης της βλάστησης και των οικοτόπων του υγροτόπου με πειραματική συγκομιδή καλαμιών. Στόχος της δράσης ήταν η προστασία και διατήρηση των καλαμιώνων της Λίμνης Μικρής Πρέσπας στην Αλβανία, προς όφελος της βιοποικιλότητας και της τοπικής κοινωνίας. Η αξιολόγηση εξέτασε επίσης προηγμένες τεχνικές μπρικετοποίησης και σφαιροποίησης, ως μέσο για τη χρήση του συγκομισθέντος καλαμιού και τη στήριξη των ντόπιων νοικοκυριών, καθώς και για την παροχή βιώσιμης χρηματοδότησης για τη διαχείριση του καλαμιού.

Μετά από τρία χρόνια εφαρμογής, ζητήθηκε από την ΕΠΠ να προβεί σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαχείρισης της υγροτοπικής βλάστησησης, έχοντας ως κριτήριο τους παραπάνω στόχους. Η υποστήριξη της ΕΠΠ στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών της Αλβανίας, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα διμερούς διασυνοριακής συνεργασίας για την Πρέσπα, περιελάβανε το μοίρασμα της μακροχρόνιας εμπειρίας τόσο στη διαχείριση της υγροτοπικής βλάστησης όσο και στο πώς πιθανές χρήσεις των υποπροϊόντων διαχείρισης μπορούν να ωφελήσουν τις τοπικές κοινωνίες (μέσω της χρήσης των κομμένων καλαμιών ως βιομάζας για σκοπούς παροχής ενέργειας).

Διάρκεια

2012 - 2015

Δωρητές

Government of Albania

Category
Είδη, Οικότοποι & Τοπία, Διασυνοριακά