MAVA & PONT Core Support

Υποστήριξη των στρατηγικών πλαισίων της ΕΠΠ

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) συστάθηκε από δύο οραματιστές, τον Δρ Luc Hoffmann και τον Θύμιο Παπαγιάννη, οι οποίοι θέλησαν να δημιουργήσουν έναν οργανισμό που θα δρούσε συνεργατικά για την προστασία του εντυπωσιακού φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμού της Πρέσπας, μέσω του διαλόγου και της εφαρμογής επιστημονικών αρχών, διασφαλίζοντας τη συσπείρωση όλων όσων αγωνίζονταν για τη διατήρηση του θησαυρού βιοποικιλότητας που κοσμεί τη γωνιά αυτή της ΝΑ Ευρώπης.

Πολλοί εταίροι και δωρητές συνέβαλαν στη σταθερή εξέλιξη και πρόοδο της ΕΠΠ κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών ύπαρξής της. Αυτή η μακροχρόνια υποστήριξη και πίστη στο έργο μας υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τις επιτυχίες της οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Ελβετικού Ιδρύματος MAVA, το οποίο ιδρύθηκε από τον Luc Hoffman το 1994, και το οποίο επέτρεψε στην ΕΠΠ να οικοδομήσει και να ακολουθήσει μια σταθερή και μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προστασία και διατήρηση της Πρέσπας, μέσω μιας σειράς πενταετών στρατηγικών σχεδίων, γνωστών ως “Στρατηγικά Πλαίσια της ΕΠΠ”.

Ενώ η χρηματοδότηση πολλών δραστηριοτήτων προέρχεται από συγκεκριμένα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στρατηγικού στόχου, η βασική χρηματοδότηση από το MAVA κάλυπτε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΕΠΠ, πολλές από τις οποίες δεν εμπίπτουν σε πιο συγκεκριμένα έργα. Μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται δράσεις τακτικής έρευνας και παρακολούθησης, διαχείρισης υγροτόπου, άσκησης πίεσης και χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επικοινωνίας, συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και διοικητικές και διαχειριστικές δραστηριότητες της ΕΠΠ.

Εν αναμονή του προγραμματισμένου κλεισίματός του το 2022, το Ίδρυμα MAVA ίδρυσε το 2015, από κοινού με το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με το οποίο συνεργάζεται μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας KfW, το Prespa Ohrid Nature Trust (ΡΟΝΤ). Στόχος της δημιουργίας του ΡΟΝΤ ήταν να συνεχιστεί η υποστήριξη του έργου της ΕΠΠ και να καλυφθούν οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής Πρέσπας-Οχρίδας- με λίγα λόγια, να δοθεί μια πρακτική απάντηση και λύση στο πρόβλημα της έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης των προσπαθειών προστασίας και διατήρησης της περιοχής. Ως καταπιστευματικό ταμείο διατήρησης, το PONT μπόρεσε να παράσχει μακροπρόθεσμη βιώσιμη χρηματοδότηση στα πάρκα και τους τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η ΕΠΠ. Το καταπίστευμα ανέλαβε τη χρηματοδότηση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΠΠ τον Ιούλιο του 2017.

Η ΕΠΠ παραμένει εξαιρετικά ευγνώμων στο Ίδρυμα MAVA και το PONT για τη μακροπρόθεσμη στήριξή τους, η οποία, χάρη στη σταθερότητα που εξασφαλίζει η προοπτική της συνεχούς υποστήριξης για τις επόμενες δεκαετίες, επέτρεψε την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού και τη διάσωση των εξαιρετικών φυσικών και πολιτιστικών αξιών της Πρέσπας.

 

Αναφορές

Ετήσιες Αναφορές: 2018, 2019, 2020, 2021

 

Άρθρα

Catsadorakis, G., O. Alexandrou, D. Dimidzievski, B. Hoxha, I. Koutseri, D. Melovski, G. Mertzanis, M. Petridou, I. Shyti, A. Stojanov, A. Trajçe. 2021. Current situation of the golden jackal Canis aureus in the transboundary Prespa Park.

Catsadorakis, G., E. Mougiakou, Th. Kizos. 2021. Ridge-and-furrow Agriculture around Lake Mikri Prespa, Greece, in a European perspective. Journal of European Landscapes 2: 7-20.

Catsadorakis, G., V. Roumeliotou, I. Koutseri & M. Malakou. 2021. Multifaceted local action for the conservation of the transboundary Prespa lakes Ramsar sites in the Balkans. Marine and Freshwater Research.

 

Lessons Learned – Γνώσεις και Εμπειρίες

Σχέδιο Παρακολούθησης Βιοποικιλότητας

Εναέρια Παρακολούθηση με drone

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διαχείριση Κοινών Διασυνοριακών Δράσεων 

Συνεργασίες μεταξύ ΜΚΟ και Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Διασυνοριακή Διακυβέρνηση Υδάτων

Συντονισμένη Δράση για Έξαρση Ασθενειών σε Υδρόβια Πουλιά

Υποστήριξη κατά Προγραμματισμένων ΑΣΠΗΕ

Διάρκεια

1991 - 2022

Category
Είδη, Οικότοποι & Τοπία, Νερό, Διασυνοριακά, Πολιτική, Τοπική Κοινωνία
Tags
Transboundary Prespa Park, Plants, Habitats Mapping, Sustainable Agriculture, Bats, Pelicans, Dwarf Cattle, Local Architecture, Greylag Geese, Wise Planning, Wetlands, Waters, Waterbirds, Climate Change, Transboundary Cooperation, Threats, Terrestrial Habitats, Raising Awareness, Prespa National Park, Participation and Volunteers, Networking, Environmental Education, Endemic Fish, Ecotourism, Cultural Heritage