Μελέτη Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το Τοπίο

Εργαλεία συμμετοχής πολιτών στον σχεδιασμό πολιτικών για το τοπίο (Landscape Public Participation Tools – LPPT)

Το τοπίο αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής και αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο ως κοινός πόρος που επηρεάζει την ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Έτσι, η συμμετοχή του κοινού είναι σημαντική όταν πρόκειται για τη χάραξη συνεκτικών πολιτικών για το τοπίο και την αποτελεσματική διαχείρισή του. Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση του τοπίου, ούτε κατάλληλα θεσμικά εργαλεία που να διευκολύνουν και να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των πολιτών.

Το αποτέλεσμα είναι τόσο ο κατακερματισμός της διαχείρισης του τοπίου μέσω διαφόρων τομεακών πολιτικών, όσο και μια προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω», που αποκλείει από τη διαδικασία τους ανθρώπους που αλληλεπιδρούν περισσότερο και άμεσα με το τοπίο.

Το πρόγραμμα «Εργαλεία συμμετοχής πολιτών στον σχεδιασμό πολιτικών για το τοπίο» (Landscape Public Participation Tools – LPPT) στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης στην Πρέσπα, μέσω:
● ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα τοπία της και τις διαδικασίες που την επηρεάζουν
●διευκόλυνσης της αξιολόγησης πτυχών του τοπίου από ανθρώπους και οργανώσεις, καθώς και ενδυνάμωσης της ικανότητάς τους για λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείρισή του,
● ανάδειξης τρόπων συμμετοχής του κοινού σε διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές που επηρεάζουν τα καθημερινά μας τοπία.

Μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία με τη χρήση εργαλείων που αναπτύχθηκαν για το LPPT, το πρόγραμμα θα αποδώσει μια μελέτη για το τοπίο της Πρέσπας, καθώς και μία σειρά από προτάσεις και κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που σχετίζονται με αυτό.

Το πρόγραμμα LPPT υλοποιείται με την υποστήριξη του Ταμείου Ενεργών Πολιτών στην Ελλάδα (Active citizens fund), από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) και τον εταίρο του, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Διαχειριστής του Ταμείου Ενεργών Πολιτών στην Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε κοινοπραξία με τη SolidarityNow.

 

Εκθέσεις

Αποτελέσματα πρώτου εργαστηρίου συμμετοχικού σχεδιασμού

Αποτελέσματα δεύτερου εργαστηρίου συμμετοχικού σχεδιασμού

Αποτελέσματα συνεντεύξεων για την αξία των τοπίων της Πρέσπας

Διάρκεια

2021-2023

Χρηματοδότες

Εταίροι

Category
Οικότοποι & Τοπία, Πολιτική
Tags
Participation and Volunteers, Terrestrial Habitats, Wise Planning