Η Ιστορία μας

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) συστάθηκε από δύο οραματιστές, τον Δρ Luc Hoffmann και τον Θύμιο Παπαγιάννη, οι οποίοι θέλησαν να δημιουργήσουν έναν οργανισμό που θα δρούσε συνεργατικά για την προστασία του εντυπωσιακού φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμού της Πρέσπας, μέσω του διαλόγου και της εφαρμογής επιστημονικών αρχών. Διασφαλίζοντας τη συσπείρωση όλων όσων αγωνίζονταν για τη διατήρηση του θησαυρού βιοποικιλότητας που κοσμεί τη γωνιά αυτή της ΝΑ Ευρώπης.

Πολλοί εταίροι και δωρητές συνέβαλαν στη σταθερή εξέλιξη και πρόοδο της ΕΠΠ κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών ύπαρξής της. Αυτή η μακροχρόνια υποστήριξη και πίστη στο έργο μας υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τις επιτυχίες της οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια. Στους πρώτους μας υποστηρικτές συγκαταλέγονται το WWF Ελλάς, καθώς και το γαλλικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Tour du Valat- οργανισμοί που παραμένουν πολύτιμα μέλη μας μέχρι σήμερα. Ειδική μνεία αξίζει ακόμα η συμβολή του Ελβετικού Ιδρύματος MAVA και του φιλανθρωπικού Ιδρύματος Aage V. Jensen από τη Δανία, των οποίων οι μακροχρόνιες επενδύσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, δίνοντας στην ΕΠΠ τη δυνατότητα να οικοδομήσει και να ακολουθήσει με συνέπεια μια σταθερή, μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προστασία και διαφύλαξη των στοιχείων που συνθέτουν την Πρέσπα.

Hans Lucas (Luc) Hoffmann και Θύμιος Παπαγιάννης

Hans Lucas (Luc) Hoffmann and Thymios Papayannis

Ο Luc Hoffmann (1923-2016), γνωστός για την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την ηρεμία του, καθώς και για την υπομονή και την επιμονή του, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία διεθνών οργανισμών όπως το WWF International (1961), η Σύμβαση Ραμσάρ (1971) και το Birdlife International, το WWF France, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Tour du Valat, καθώς και τα Εθνικά Πάρκα Camargue (Γαλλία), Doñana (Ισπανία) και Banc d’Arguin (Μαυριτανία).

Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, ο Luc ασχολήθηκε ενδελεχώς με τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. Υπήρξε δωρητής και συνιδρυτής του WWF Ελλάς και του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων/Υγροτόπων, καθώς και της ΕΠΠ, της οποίας υπήρξε, επί σειρά ετών, αρχικά πρόεδρος και στη συνέχεια επίτιμος πρόεδρος. Το 1994 ίδρυσε το Ίδρυμα MAVA, το οποίο, μέχρι το κλείσιμό του το 2022, δραστηριοποιούταν σε παγκόσμιο επίπεδο στηρίζοντας ποικίλες προσπάθειες προστασίας της φύσης.

Ο αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και διακεκριμένος Έλληνας περιβαλλοντολόγος Θύμιος Παπαγιάννης υπήρξε συνιδρυτής του WWF Ελλάς, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος για πολλά χρόνια. Συνέβαλε στην ίδρυση της ΕΠΠ και του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων/Υγροτόπων, ενώ έγινε διεθνώς γνωστός για την αποφασιστική προάσπιση της διαφύλαξης των μεσογειακών υγροτόπων, με έμφαση όχι μόνο στην περιβαλλοντική, αλλά και στην πολιτιστική τους αξία. Ίδρυσε την Πρωτοβουλία για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους της Σύμβασης Ραμσάρ (MedWet), συντόνισε την Ομάδα Εργασίας για τον Πολιτισμό της Σύμβασης Ραμσάρ και την Πρωτοβουλία «Δήλος» (Delos) της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN), ενώ διετέλεσε διευθυντής του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA). Ο Θύμιος Παπαγιάννης υπήρξε πρόεδρος της ΕΠΠ για 14 χρόνια και παραμένει επίτιμος πρόεδρος μέχρι σήμερα.