Σχετικά με την ΕΠΠ

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) ιδρύθηκε το 1991. Είμαστε μια ελληνική, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας που μοιράζονται η Ελλάδα, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία. Η έδρα μας βρίσκεται στα χωριά Άγιος Γερμανός και Λαιμός, στην καρδιά της Πρέσπας.

Όραμά μας είναι να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση – προς όφελος όλων – του μοναδικού περιβάλλοντος, της άγριας ζωής και του τοπίου της Πρέσπας, καθώς και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με αυτές. Υπηρετώντας το όραμα αυτό, δουλεύουμε από κοινού με πληθώρα συνεργατών για την προστασία των παγκοσμίου σημασίας λιμνών των Πρεσπών, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός κόσμου όπου άνθρωπος και φύση ευημερούν από κοινού. Η ΕΠΠ αποτελεί σημείο συνάντησης όλων των απόψεων που προασπίζουν την ασύγκριτη φυσική ποικιλομορφία της Πρέσπας. Σήμερα, κάτω από την «ομπρέλα» της ΕΠΠ συνυπάρχουν ως μέλη της οκτώ ελληνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς και δύο διεθνείς Μόνιμοι Παρατηρητές.

Τα μέλη μας

Μόνιμοι παρατηρητές