Η ομάδα της ΕΠΠ

Η Μυρσίνη είναι βιολόγος και ζει μόνιμα στην Πρέσπα από το 1988. Ανέλαβε τη διαχείριση της ΕΠΠ από το 1991 μέχρι και σήμερα. Ασχολείται με θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας, αλλά και διαχείρισης απειλούμενων ειδών και σημαντικών βιοτόπων. Έχει εργαστεί εκτεταμένα στην έρευνα της οικολογίας σπάνιων ειδών πουλιών και ψαριών, στην αποκατάσταση και διαχείριση  σημαντικών οικοτόπων, στην προώθηση και εφαρμογή πιλοτικών δράσεων αειφόρου ανάπτυξης, στην ενσωμάτωση της παραδοσιακής οικολογικής γνώσης με την επιστημονική έρευνα και διαχείριση, καθώς και στην ενδυνάμωση συμμετοχικών διαδικασιών για την ενεργή συμμετοχή κατοίκων και φορέων στη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, στo πλαίσιo της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή των Πρεσπών ασχολείται με την ολοκλήρωση κοινών στρατηγικών και προγραμμάτων διαχείρισης και προστασίας της βιοποικιλότητας καθώς και την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων έρευνας και διαχείρισης στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών. 

Mυρσίνη Μαλακού, Γενική Διευθύντρια
Mυρσίνη Μαλακού, Γενική Διευθύντρια
Γιώργος Κατσαδωράκης, Επιστημονικός σύμβουλος
Γιώργος Κατσαδωράκης, Επιστημονικός σύμβουλος

Ο Γιώργος είναι βιολόγος και διδάκτορας οικολογίας με ειδίκευση στην ορνιθολογία. Από το 1985 εργάζεται για θέματα βιοποικιλότητας και διαχείρισης οικοσυστημάτων: διαχείριση, απογραφή και επιστημονική παρακολούθηση υγρότοπων, προστατευόμενων περιοχών και σπονδυλοζώων, κυρίως πτηνών. Από το 1991 είναι επιστημονικός σύμβουλος της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και από το 1997 ως το 2018 ήταν επιστημονικός σύμβουλος του WWF Ελλάς. Έχει συγγράψει 11 βιβλία, εκ των οποίων τρία για την Πρέσπα, περισσότερες από 80 επιστημονικές δημοσιεύσεις και έχει συνεπιμεληθεί τρία επιστημονικά βιβλία πολλών συγγραφέων. Από το 2010 είναι πρόεδρος της Ομάδας Ειδικών για τους Πελεκάνους της IUCN -SSC (International Union for the Conservation of Nature – Species Survival Commission) και WI (Wetlands International). Το 2001 ήταν αποδέκτης του βραβείου Goldman, μαζί με την Μυρσίνη Μαλακού, για τη συνεισφορά του στην προστασία και διατήρηση της Πρέσπας.

Η Ειρήνη γνώρισε την Πρέσπα το 1996, μέσω ενός εθελοντικού προγράμματος του WWF Ελλάς. Έχει σπουδάσει βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής (Πανεπιστήμιο του Reading). Εργάζεται στην ΕΠΠ από το 2003 και έχει λάβει μέρος σε πολλά προγράμματα της οργάνωσης με έμφαση στην έρευνα και παρακολούθηση, τη διαχείριση υγροτόπων και την αποκατάσταση ενδιαιτημάτων σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Έχει συντονίσει προγράμματα LIFE για τη διατήρηση των δασών αρκεύθων και για τη διαχείριση του υγροτόπου. Πλέον συνεργάζεται με το τμήμα πολιτικής και υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία μέσω των προγραμμάτων του δικτύου PrespaNet.

Ειρήνη Κουτσερή, Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας και Προστασίας
Ειρήνη Κουτσερή, Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας και Προστασίας
Όλγα Αλεξάνδρου, Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας και Προστασίας
Όλγα Αλεξάνδρου, Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας και Προστασίας

Η Όλγα μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και έκανε σπουδές Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο ΑΠΘ. Συνέχισε τις σπουδές της στην άγρια πανίδα και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα, μελετώντας σημαντικά είδη πουλιών του Δάσους της Δαδιάς. Έχει συνεργαστεί με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και με περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Από το 2012 ζει στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών και είναι συνεργάτης της ΕΠΠ. Στα βασικά αντικείμενα της απασχόλησής της περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και η έρευνα των σπάνιων υδρόβιων πουλιών των λιμνών των Πρεσπών, η δικτύωση με φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα που αφορούν τους πελεκάνους και η συμμετοχή της σε δράσεις της ΕΠΠ που σχετίζονται με τη διαχείριση και την προστασία του υγροτόπου.

Η Κική κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και εξειδικεύεται στη μελέτη της οικολογίας και της συμπεριφοράς των πουλιών. Έχει εργαστεί στον Ορνιθολογικό Σταθμό Αντικυθήρων, όπου συμμετείχε σε μελέτες για τον Μαυροπετρίτη, αλλά και σε ερευνητικά έργα παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα και τη Σουηδία. Επιπλέον, διαθέτει άδεια δακτυλιώτριας από το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών. Έγινε μέλος της ομάδας της ΕΠΠ από το 2023 υποστηρίζοντας τη μελέτη για σημαντικά είδη πουλιών των λιμνών των Πρεσπών και συμμετέχοντας σε δράσεις διαχείρισης και προστασίας του Εθνικού Πάρκου.

Κική Μπαϊρακταρίδου, Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας και Προστασίας
Xάρης Νικολάου, Υπεύθυνος Πεδίου για το Τμήμα Διατήρησης
Xάρης Νικολάου, Υπεύθυνος Πεδίου για το Τμήμα Διατήρησης

Ο Χάρης εργάζεται στην ΕΠΠ από την ίδρυσή της το 1991, αρχικά ως μέλος της ομάδας έρευνας και παρακολούθησης. Έκτοτε συμμετέχει στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων πεδίου που σχετίζονται με σημαντικούς βιότοπους ή σημαντικά είδη όπως πελεκάνοι και άλλα υδρόβια πτηνά. Το γεγονός ότι κατάγεται από την Πρέσπα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συλλογή στοιχείων για τη γεφύρωση της οικολογικής γνώσης και παράδοσης με τη σύγχρονη επιστήμη. Συμμετέχει επίσης στην αποκατάσταση και λειτουργία παραδοσιακών υποδομών όπως ο νερόμυλος του Αγίου Γερμανού.

Ο Λάζαρος εργάζεται στην ΕΠΠ από τα πρώτα χρόνια ίδρυσής της. Είχε ενεργό ρόλο στο κέντρο πληροφόρησης της Εταιρίας και υλοποιούσε ξεναγήσεις τουριστών στην περιοχή. Ο Λάζαρος σήμερα συμμετέχει σε όλες τις δράσεις πεδίου για τη διατήρηση και προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την καθημερινή επιτήρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποδομών της ΕΠΠ.

Λάζαρος Νικολάου, Υπεύθυνος Πεδίου για το Τμήμα Διατήρησης
Λάζαρος Νικολάου, Υπεύθυνος Πεδίου για το Τμήμα Διατήρησης
Φωτεινή Παπανούση, Υπεύθυνη GIS και Βάσεων Δεδομένων
Φωτεινή Παπανούση, Υπεύθυνη GIS και Βάσεων Δεδομένων

Η Φωτεινή σπούδασε Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Πολιτικού Μηχανικού στην κατεύθυνση Υδατικών Πόρων και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών. Για παραπάνω από 16 χρόνια εργάζεται  με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση Τοπογραφικών και Περιβαλλοντικών Μελετών και με κύριους τομείς εξειδίκευσης τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τη Διαχείριση, Επεξεργασία και Χαρτογραφική Απόδοση Γεωγραφικής Πληροφορίας, τη Χωρική Ανάλυση, την Ψηφιακή Σχεδίαση, το Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων. Από το 2019 συνεργάζεται με την ΕΠΠ ως Υπεύθυνη GIS και Βάσεων Δεδομένων.

Η Ανδρονίκη σπούδασε πολιτικός μηχανικός και πλέον βρίσκεται στο τελευταίο έτος του μεταπτυχιακού της στην Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με ειδίκευση στη ρύπανση εσωτερικών και παράκτιων υδάτων. Έχει εργαστεί στο εργαστήριο περιβαλλοντικής μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με συμμετοχή σε δράσεις εργαστηρίου και πεδίου. Εργάζεται για την ΕΠΠ από το 2022.

Ανδρονίκη Τουρλούκη, Συντονίστρια Προγράμματος “Prespa’s Green & Blue Life Lines” &
Ανδρονίκη Τουρλούκη, Συντονίστρια Προγράμματος “Prespa’s Green & Blue Life Lines” &
Βιβή Ρουμελιώτου, Υπεύθυνη Δράσεων Πολιτικής
Βιβή Ρουμελιώτου, Υπεύθυνη Δράσεων Πολιτικής

Η Βιβή είναι νομικός, ειδικευμένη στο διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος, με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου [LLM, PhD (Lond)]. Έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμονας του διεθνούς, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου περιβάλλοντος σε διάφορα προγράμματα και μελέτες και έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αυτούς τους κλάδους. Ζει στην Πρέσπα με την οικογένειά της από το 2005, ενώ εργάζεται για την ΕΠΠ από το 2000, αρχικά συντονίζοντας τις διασυνοριακές δράσεις της Εταιρίας και για τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια τις εθνικές και διεθνείς δράσεις πολιτικής.

Η Τζούλια άφησε το Λονδίνο με τον σύντροφό της και εγκαταστάθηκε στην Πρέσπα το 2000. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διαχείριση  Περιβάλλοντος και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Εργάζεται στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών από το 2012 ως βοηθός της Μυρσίνης Μαλακού, παρέχοντας διαχειριστική υποστήριξη στα έργα της Εταιρίας. Η Τζούλια πλέον εργάζεται υποστηρίζοντας τη διασφάλιση στρατηγικών συνεργασιών για την Εταιρία, με δωρητές και μέλη, καθώς και μέσω συνεργιών και δικτύων, όπως το PrespaNet.

Julia Henderson, Συντονίστρια Στρατηγικής Συνεργασίας
Julia Henderson, Συντονίστρια Στρατηγικής Συνεργασίας
Ζένια Αναστασιάδου, Συντονίστρια Προγράμματος Poliprespa
Ζένια Αναστασιάδου, Συντονίστρια Προγράμματος Poliprespa

Η Ζένια σπούδασε Δημοσιογραφία & Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στην τηλεόραση για 16 χρόνια ως δημοσιογράφος, αρχισυντάκτρια και διευθύντρια παραγωγής. Ζει μόνιμα στην Πρέσπα από το 2015. Το διάστημα 2018-2022 εργάστηκε στην ΕΠΠ ως συντονίστρια κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων του προγράμματος Poliprespa, το οποίο υλοποιήθηκε με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η Βάσω εργάζεται στην ΕΠΠ από το 2004 έχοντας την φροντίδα του Κέντρου Πληροφόρησης και υλοποιώντας ξεναγήσεις και προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Από το 2010 εντάχθηκε στο Τμήμα Επικοινωνίας της οργάνωσης και ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και επιμέρους δράσεων του τμήματος, όπως τη διεξαγωγή συνεντεύξεων για τις ανάγκες των προγραμμάτων της ΕΠΠ.

Βάσω Νιτσοπούλου, Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας
Βάσω Νιτσοπούλου, Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας

Ο Αχιλλέας διαθέτει μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) καθώς και στα Πληροφοριακά Συστήματα ( MSc in Information Systems), ενώ έχει εργαστεί για περισσότερα από 10 χρόνια ως υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης και συντονισμού για μια σειρά έργων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών  INTERREG IIIC, EQUAL, EUREKA, LIFE, FP7, CLLD /LEADER, Erasmus και Horizon. Εργάζεται ως Οικονομικός Διαχειριστής στην ΕΠΠ από το 2022.

Η Μαριάννα, αφού τελείωσε τις σπουδές της στις πολιτικές/κοινωνικές επιστήμες και στην επικοινωνία εργάστηκε στο χώρο των ΜΜΕ και της διαφήμισης. Από το 2008 συνεργάζεται με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, αρχικά στο τμήμα επικοινωνίας και στην συνέχεια στον τομέα εξεύρεσης πόρων, υποστηρίζοντας στην ανάπτυξη και υποβολή προτάσεων, καθώς και στην επικοινωνία με τους δωρητές.

Μαριάννα Βλάσση, Συνεργάτης στον Τομέα Εξεύρεσης Πόρων
Μαριάννα Βλάσση, Συνεργάτης στον Τομέα εξεύρεσης Πόρων

Η Άρτεμις έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Πληροφοριακά Συστήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών από το 2023.

Η Ρίτσα εργάζεται στην ΕΠΠ από το 1997 παρέχοντας γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στις δραστηριότητες της οργάνωσης.

Η Κορίνα σπούδασε Δημοσιογραφία & Μέσα Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πλέον βρίσκεται στο τελευταίο έτος του μεταπτυχιακού της στην Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ψηφιακών μέσων στο Πανεπιστήμιο της Πράγας και πρόγραμμα ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Χάγης. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος για ψηφιακά μέσα και εργάζεται στην ΕΠΠ από το 2024.

Ο Νίκος είναι διδάκτορας βιολογίας, με αντικείμενο την ιστορία της οικολογίας. Εργάζεται από το 2006 στην περιβαλλοντική έρευνα, διαχείριση και εκπαίδευση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιβαλλοντική πολιτική, τη σχέση φύσης και παραγωγής και -πιο πρόσφατα- την ιστορία τοπίου. Έχει συνεργαστεί με περιβαλλοντικές οργανώσεις, εταιρίες περιβαλλοντικών μελετών και πανεπιστήμια. Έχοντας εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, αλλά και ιδιαίτερη αγάπη για την περιοχή των Πρεσπών, ανέλαβε από το 2024 τον συντονισμό του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικών. 

Ο Ανδρέας είναι πολιτικός επιστήμονας και ιστορικός, υποψήφιος διδάκτορας στο ΑΠΘ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βόρεια Εύβοια. Επαγγελματικά έχει δραστηριοποιηθεί σε τομείς όπως η πολιτική επικοινωνία και ο βιώσιμος τουρισμός. Εντάχθηκε στην ΕΠΠ το 2024, ως συνεργάτης του τμήματος επικοινωνίας.

Mυρσίνη Μαλακού, Γενική Διευθύντρια
Mυρσίνη Μαλακού, Γενική Διευθύντρια

Η Μυρσίνη ζει στην Πρέσπα από το 1988. Ανέλαβε τη γενική διεύθυνση της ΕΠΠ από την ίδρυσή της το 1991, μέχρι και σήμερα. Το 2001 παρέλαβε με τον Γιώργο Κατσαδωράκη το βραβείο Goldman, για τη συνεισφορά της στην προστασία της Πρέσπας. Επίσης το 2013 της απονεμήθηκε το βραβείο «Βύρων Αντύπας», ως αναγνώριση του έργου της στη Πρέσπα.

m.malakou@spp.gr

Γιώργος Κατσαδωράκης, Επιστημονικός σύμβουλος
Γιώργος Κατσαδωράκης, Επιστημονικός σύμβουλος

Ο Γιώργος είναι βιολόγος και διδάκτορας οικολογίας με ειδίκευση στην ορνιθολογία. Από το 1985 εργάζεται για θέματα βιοποικιλότητας και διαχείρισης οικοσυστημάτων: διαχείριση, απογραφή και επιστημονική παρακολούθηση υγρότοπων, προστατευόμενων περιοχών και σπονδυλοζώων, κυρίως πτηνών. Από το 1991 είναι επιστημονικός σύμβουλος της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και από το 1997 ως το 2018 ήταν επιστημονικός σύμβουλος του WWF Ελλάς. Έχει συγγράψει 11 βιβλία, εκ των οποίων τρία για την Πρέσπα, περισσότερες από 80 επιστημονικές δημοσιεύσεις και έχει συνεπιμεληθεί τρία επιστημονικά βιβλία πολλών συγγραφέων. Από το 2010 είναι πρόεδρος της Ομάδας Ειδικών για τους Πελεκάνους της IUCN -SSC (International Union for the Conservation of Nature – Species Survival Commission) και WI (Wetlands International). Το 2001 ήταν αποδέκτης του βραβείου Goldman, μαζί με την Μυρσίνη Μαλακού, για τη συνεισφορά του στην προστασία και διατήρηση της Πρέσπας.

catsadorakis@spp.gr

Ειρήνη Κουτσερή, Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας και Προστασίας
Ειρήνη Κουτσερή, Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας και Προστασίας

Η Ειρήνη γνώρισε την Πρέσπα το 1996, μέσω ενός εθελοντικού προγράμματος του WWF Ελλάς. Έχει σπουδάσει βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής (Πανεπιστήμιο του Reading). Εργάζεται στην ΕΠΠ από το 2003 και έχει λάβει μέρος σε πολλά προγράμματα της οργάνωσης με έμφαση στην έρευνα και παρακολούθηση, τη διαχείριση υγροτόπων και την αποκατάσταση ενδιαιτημάτων σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Έχει συντονίσει προγράμματα LIFE για τη διατήρηση των δασών αρκεύθων και για τη διαχείριση του υγροτόπου. Πλέον συνεργάζεται με το τμήμα πολιτικής και υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία μέσω των προγραμμάτων του δικτύου PrespaNet.

i.koutseri@spp.gr

Όλγα Αλεξάνδρου, Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας και Προστασίας
Όλγα Αλεξάνδρου, Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας και Προστασίας

Η Όλγα μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και έκανε σπουδές Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο ΑΠΘ. Συνέχισε τις σπουδές της στην άγρια πανίδα και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα, μελετώντας σημαντικά είδη πουλιών του Δάσους της Δαδιάς. Έχει συνεργαστεί με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και με περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Από το 2012 ζει στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών και είναι συνεργάτης της ΕΠΠ. Στα βασικά αντικείμενα της απασχόλησής της περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και η έρευνα των σπάνιων υδρόβιων πουλιών των λιμνών των Πρεσπών, η δικτύωση με φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα που αφορούν τους πελεκάνους και η συμμετοχή της σε δράσεις της ΕΠΠ που σχετίζονται με τη διαχείριση και την προστασία του υγροτόπου.

o.alexandrou@spp.gr

Κική Μπαϊρακταρίδου, Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας και Προστασίας

Η Κική κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και εξειδικεύεται στη μελέτη της οικολογίας και της συμπεριφοράς των πουλιών. Έχει εργαστεί στον Ορνιθολογικό Σταθμό Αντικυθήρων, όπου συμμετείχε σε μελέτες για τον Μαυροπετρίτη, αλλά και σε ερευνητικά έργα παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα και τη Σουηδία. Επιπλέον, διαθέτει άδεια δακτυλιώτριας από το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών. Έγινε μέλος της ομάδας της ΕΠΠ από το 2023 υποστηρίζοντας τη μελέτη για σημαντικά είδη πουλιών των λιμνών των Πρεσπών και συμμετέχοντας σε δράσεις διαχείρισης και προστασίας του Εθνικού Πάρκου.

k.bairaktaridou@spp.gr

Xάρης Νικολάου, Υπεύθυνος Πεδίου για το Τμήμα Διατήρησης
Xάρης Νικολάου, Υπεύθυνος Πεδίου για το Τμήμα Διατήρησης

Ο Χάρης εργάζεται στην ΕΠΠ από την ίδρυσή της το 1991, αρχικά ως μέλος της ομάδας έρευνας και παρακολούθησης. Έκτοτε συμμετέχει στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων πεδίου που σχετίζονται με σημαντικούς βιότοπους ή σημαντικά είδη όπως πελεκάνοι και άλλα υδρόβια πτηνά. Το γεγονός ότι κατάγεται από την Πρέσπα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συλλογή στοιχείων για τη γεφύρωση της οικολογικής γνώσης και παράδοσης με τη σύγχρονη επιστήμη. Συμμετέχει επίσης στην αποκατάσταση και λειτουργία παραδοσιακών υποδομών όπως ο νερόμυλος του Αγίου Γερμανού.

h.nikolaou@spp.gr

Λάζαρος Νικολάου, Υπεύθυνος Πεδίου για το Τμήμα Διατήρησης
Λάζαρος Νικολάου, Υπεύθυνος Πεδίου για το Τμήμα Διατήρησης

Ο Λάζαρος εργάζεται στην ΕΠΠ από τα πρώτα χρόνια ίδρυσής της. Είχε ενεργό ρόλο στο κέντρο πληροφόρησης της Εταιρίας και υλοποιούσε ξεναγήσεις τουριστών στην περιοχή. Ο Λάζαρος σήμερα συμμετέχει σε όλες τις δράσεις πεδίου για τη διατήρηση και προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την καθημερινή επιτήρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποδομών της ΕΠΠ.

l.nikolaou@spp.gr

Φωτεινή Παπανούση, Υπεύθυνη GIS και Βάσεων Δεδομένων
Φωτεινή Παπανούση, Υπεύθυνη GIS και Βάσεων Δεδομένων

Η Φωτεινή σπούδασε Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Πολιτικού Μηχανικού στην κατεύθυνση Υδατικών Πόρων και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών. Για παραπάνω από 16 χρόνια εργάζεται  με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση Τοπογραφικών και Περιβαλλοντικών Μελετών και με κύριους τομείς εξειδίκευσης τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τη Διαχείριση, Επεξεργασία και Χαρτογραφική Απόδοση Γεωγραφικής Πληροφορίας, τη Χωρική Ανάλυση, την Ψηφιακή Σχεδίαση, το Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων. Από το 2019 συνεργάζεται με την ΕΠΠ ως Υπεύθυνη GIS και Βάσεων Δεδομένων.

f.papanousi@spp.gr

Ανδρονίκη Τουρλούκη, Συντονίστρια Προγράμματος “Prespa’s Green & Blue Life Lines” &
Ανδρονίκη Τουρλούκη, Συντονίστρια Προγράμματος “Prespa’s Green & Blue Life Lines” &

Η Ανδρονίκη σπούδασε πολιτικός μηχανικός και πλέον βρίσκεται στο τελευταίο έτος του μεταπτυχιακού της στην Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με ειδίκευση στη ρύπανση εσωτερικών και παράκτιων υδάτων. Έχει εργαστεί στο εργαστήριο περιβαλλοντικής μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με συμμετοχή σε δράσεις εργαστηρίου και πεδίου. Εργάζεται για την ΕΠΠ από το 2022.

a.tourlouki@spp.gr

Βιβή Ρουμελιώτου, Υπεύθυνη Δράσεων Πολιτικής
Βιβή Ρουμελιώτου, Υπεύθυνη Δράσεων Πολιτικής

Η Βιβή είναι νομικός, ειδικευμένη στο διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος, με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου [LLM, PhD (Lond)]. Έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμονας του διεθνούς, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου περιβάλλοντος σε διάφορα προγράμματα και μελέτες και έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αυτούς τους κλάδους. Ζει στην Πρέσπα με την οικογένειά της από το 2005, ενώ εργάζεται για την ΕΠΠ από το 2000, αρχικά συντονίζοντας τις διασυνοριακές δράσεις της Εταιρίας και για τελευταία δέκα και πλέον χρόνια τις εθνικές και διεθνείς δράσεις πολιτικής.

v.roumeliotou@spp.gr

Julia Henderson, Συντονίστρια Στρατηγικής Συνεργασίας
Julia Henderson, Συντονίστρια Στρατηγικής Συνεργασίας

Η Τζούλια άφησε το Λονδίνο με τον σύντροφό της και εγκαταστάθηκε στην Πρέσπα το 2000. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διαχείριση  Περιβάλλοντος και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Εργάζεται στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών από το 2012 ως βοηθός της Μυρσίνης Μαλακού, παρέχοντας διαχειριστική υποστήριξη στα έργα της Εταιρίας. Η Τζούλια πλέον εργάζεται υποστηρίζοντας στη διασφάλιση στρατηγικών συνεργασιών για την Εταιρία, με δωρητές και μέλη, καθώς και μέσω συνεργιών και δικτύων, όπως το PrespaNet.

j.henderson@spp.gr

Ζένια Αναστασιάδου, Συντονίστρια Προγράμματος Poliprespa
Ζένια Αναστασιάδου, Συντονίστρια Προγράμματος Poliprespa

Η Ζένια σπούδασε Δημοσιογραφία & Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στην τηλεόραση για 16 χρόνια ως δημοσιογράφος, αρχισυντάκτρια και διευθύντρια παραγωγής. Ζει μόνιμα στην Πρέσπα από το 2015. Το διάστημα 2018-2022 εργάστηκε στην ΕΠΠ ως συντονίστρια κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων του προγράμματος Poliprespa, το οποίο υλοποιήθηκε με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

zenia@spp.gr

Βάσω Νιτσοπούλου, Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας
Βάσω Νιτσοπούλου, Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας

Η Βάσω εργάζεται στην ΕΠΠ από το 2004 έχοντας την φροντίδα του Κέντρου Πληροφόρησης και υλοποιώντας ξεναγήσεις και προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Από το 2010 εντάχθηκε στο Τμήμα Επικοινωνίας της οργάνωσης και ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και επιμέρους δράσεων του τμήματος, όπως τη διεξαγωγή συνεντεύξεων για τις ανάγκες των προγραμμάτων της ΕΠΠ.

v.nitsopoulou@spp.gr

Ο Αχιλλέας διαθέτει μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) καθώς και στα Πληροφοριακά Συστήματα ( MSc in Information Systems), ενώ έχει εργαστεί για περισσότερα από 10 χρόνια ως υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης και συντονισμού για μια σειρά έργων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών  INTERREG IIIC, EQUAL, EUREKA, LIFE, FP7, CLLD /LEADER, Erasmus και Horizon. Εργάζεται ως Οικονομικός Διαχειριστής στην ΕΠΠ από το 2022.

a.stergiou@spp.gr

Μαριάννα Βλάσση, Συνεργάτης στον Τομέα Εξεύρεσης Πόρων
Μαριάννα Βλάσση, Συνεργάτης στον Τομέα εξεύρεσης Πόρων

Η Μαριάννα, αφού τελείωσε τις σπουδές της στις πολιτικές/κοινωνικές επιστήμες και στην επικοινωνία εργάστηκε στο χώρο των ΜΜΕ και της διαφήμισης. Από το 2008 συνεργάζεται με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, αρχικά στο τμήμα επικοινωνίας και στην συνέχεια στον τομέα εξεύρεσης πόρων, υποστηρίζοντας στην ανάπτυξη και υποβολή προτάσεων, καθώς και στην επικοινωνία με τους δωρητές.

m.vlassi@spp.gr

IMG_4578

Η Άρτεμις έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Πληροφοριακά Συστήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών από το 2023.

a.mekasi@spp.gr

Η Ρίτσα εργάζεται στην ΕΠΠ από το 1997 παρέχοντας γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στις δραστηριότητες της οργάνωσης. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της βρίσκεται η τήρηση του πρωτοκόλλου, η διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου και της αλληλογραφίας, η οργάνωση και υποστήριξη συναντήσεων και δράσεων της ΕΠΠ.

e.patsea@spp.gr

Η Κορίνα σπούδασε Δημοσιογραφία & Μέσα Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πλέον βρίσκεται στο τελευταίο έτος του μεταπτυχιακού της στην Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ψηφιακών μέσων στο Πανεπιστήμιο της Πράγας και πρόγραμμα ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Χάγης. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος για ψηφιακά μέσα και εργάζεται στην ΕΠΠ από το 2024.

k.flevari@spp.gr