Τοποθετήθηκαν δορυφορικοί πομποί σε αργυροπελεκάνους της Κερκίνης

Τοποθετήθηκαν δορυφορικοί πομποί σε αργυροπελεκάνους της Κερκίνης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η προγραμματισμένη επιχείρηση τοποθέτησης πομπών στους αργυροπελεκάνους πριν την αναπαραγωγική περίοδο στη λίμνη Κερκίνη! Η ομάδα της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών τοποθέτησε εννέα πομπούς στα άγρια πουλιά, με στόχο να λαμβάνει πληροφορίες τόσο για τις μετακινήσεις τους όσο και για τους κινδύνους που συναντούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας – Παράρτημα Κερκίνης / ΟΦΥΠΕΚΑ και με τοπικό επιχειρηματία που πραγματοποιεί ξεναγήσεις με βάρκα στη λίμνη Κερκίνη.
Παράλληλα, έγινε λήψη αίματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι αργυροπελεκάνοι φέρουν αντισώματα απέναντι στον ιό της γρίπης των πτηνών που πριν από δύο χρόνια είχε προκαλέσει τεράστιες απώλειες στο εμβληματικό αυτό είδος, αφανίζοντας το 60% του αναπαραγωγικού πληθυσμού της Μικρής Πρέσπας.

Τι κάνουν οι πομποί λοιπόν και πώς μας βοηθούν; Παρέχουν λεπτομερή δεδομένα που μας βοηθούν να μελετήσουμε τις μετακινήσεις τους αλλά και τη χρήση διαφόρων υγροτόπων ως τόπων διατροφής κατά την αναπαραγωγική περίοδο, να μελετήσουμε τις μεταναστευτικές διαδρομές και να εντοπίσουμε λιγότερο γνωστούς τόπους διαχείμασης, αλλά και να ταυτοποιήσουμε απειλές και αιτίες θνησιμότητας. Η ανάλυση των ως τώρα δεδομένων μας έχει δώσει αξιοσημείωτα αποτελέσματα, όπως τις πολλές και συχνές μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων κατά την αναπαραγωγική περίοδο, οι οποίες καταγράφονται για πρώτη φορά με τόση λεπτομέρεια. Επιπλέον, η ανάλυση των δεδομένων αναδεικνύει την τεράστια σημασία του εκτενούς δικτύου υγροτόπων της Βόρειας Ελλάδας για τους πελεκάνους, αλλά και τις διαφορετικές στρατηγικές και τη χρήση πολλών διαφορετικών υγροτόπων από κάθε πελεκάνο.

Για πρώτη φορά, συγκεντρώθηκαν λεπτομερή στοιχεία για τη νυχτερινή δραστηριότητα (ψάρεμα) των πελεκάνων, ενώ ταυτοποιήθηκαν μια σειρά από απειλές, όπως η λαθροθηρία και η πρόσκρουση σε ηλεκτροφόρα καλώδια.