Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών στην αποικία πελεκάνων στη Χειμαδίτιδα

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών στην αποικία πελεκάνων στη Χειμαδίτιδα

Την περασμένη εβδομάδα η ομάδα της ΕΠΠ επισκέφτηκε για πρώτη φορά από κοντά την αποικία πελεκάνων της Χειμαδίτιδας!

Μια εξερευνητική αποστολή που στόχο της είχε την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των φωλιών. Η πρόσβαση στις αποικίες των πελεκάνων είναι δύσκολη υπόθεση καθώς βρίσκονται σε απομακρυσμένα και καλά προστατευμένα από την βλάστηση σημεία. Για το λόγο αυτό η καλή γνώση της περιοχής και ο κατάλληλος εξοπλισμός είναι απαραίτητα.

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση και αξιολόγηση της πιο πρόσφατα ιδρυμένης αποικίας πελεκάνων στη χώρα μας.