Εργαστήριο Πεδίου στην Πρέσπα – PRESPAnning

Εργαστήριο Πεδίου στην Πρέσπα – PRESPAnning

Διασυνοριακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας

7 – 12 Αυγούστου 2023, Stenje, Βόρεια Μακεδονία  –  Υποβολή αιτήσεων έως: Κυριακή, 16 Ιουλίου 2023 

Η MES (Macedonian Ecological Society) από τη Βόρεια Μακεδονία σε συνεργασία με τους εταίρους του δικτύου PrespaNet, την PPNEA (Protection and Preservation of the Natural Environment in Albania) από την Αλβανία και την την ΕΠΠ (Εταιρία Προστασίας Πρεσπών)  διοργανώνουν το 5ο διασυνοριακό θερινό σχολείο του δικτύου με τίτλο «PRESPAnning», στις 7-12 Αυγούστου 2023.

Το φετινό θερινό σχολείο περιλαμβάνει ως επί τω πλείστων δραστηριότητες πεδίου, αλλά και διαλέξεις, που θα διεξαχθούν κυρίως στην Πρέσπα της Βόρειας Μακεδονίας, με ελάχιστες δραστηριότητες στην Αλβανική Πρέσπα.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε μεθοδολογίες παρακολούθησης στο πεδίο, υπό την καθοδήγηση μερικών από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους ειδικούς του δικτύου PrespaNet. Παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων για την παρατήρηση ψαριών, μεγάλων θηλαστικών, νυχτερίδων, ερπετών και πτηνών, θα έχουν την τύχη να γνωρίσουν τη μοναδική ομορφιά των τοπίων της Πρέσπας.

 

Εκπαιδευτικό Πακέτο:

  • Παρακολούθηση θηλαστικών (εργασία πεδίου με κάμερες ανίχνευσης κίνησης και αναλύσεις φωτογραφιών και κατανομής πληθυσμού)
  • Παρακολούθηση ερπετών και επίσκεψη σε μοναδικά νησιωτικά οικοσυστήματα (εργασία πεδίου με μεσογειακές χελώνες και αναλύσεις δημογραφικών δεδομένων)
  • Μέθοδοι αναγνώρισης και παρακολούθησης πουλιών
  • Παρακολούθηση ψαριών (πρακτική εργασία και θεωρητική παρουσίαση)
  • Παρακολούθηση νυχτερίδων (εργασία πεδίου, εκμάθηση μεθόδων και εξοπλισμού)
  • Τοπική κοινωνία και συνεργασίες (συζήτηση/στρογγυλή τράπεζα με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς)

 

Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες
Το θερινό σχολείο είναι ανοιχτό σε αιτούντες από την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ελλάδα και θα συγκεντρώσει μια μικρή ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από τις περιβαλλοντικές, φυσικές, γεωπονικές ή δασοπονικές επιστήμες, και άλλους συναφείς τομείς. Η επίσημη γλώσσα του θερινού σχολείου θα είναι τα αγγλικά και στην αίτηση θα πρέπει να επιδεικνύεται το καλό επίπεδο γνώσης των αγγλικών.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους της ευρύτερης περιοχής, ή σε όσους σπουδάζουν σε πανεπιστήμια κοντινά στη περιοχή των Πρεσπών. Αιτήσεις από πρόσφατους πτυχιούχους πανεπιστημίων και εργαζόμενους σε συναφείς κλάδους στην Πρέσπα είναι επίσης ευπρόσδεκτες.

Το δίκτυο PrespaNet θα καλύψει τα έξοδα διατροφής, διαμονής, μετακίνησης και ασφάλισης των συμμετεχόντων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν μετά την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του θερινού σχολείου θα απονεμηθούν πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης.

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το θερινό σχολείο, συμπληρώστε την αίτηση που είναι διαθέσιμη εδώ πριν από τα μεσάνυχτα της 16ης Ιουλίου 2023.
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα ενημερωθούν για την τελική επιλογή το αργότερο στις 24 Ιουλίου 2023.

Το θερινό σχολείο διοργανώνεται από τη MES, μέσω του προγράμματος «The Prespa Project-Biodiversity Conservation in Transboundary Prespa», που χρηματοδοτείται από το Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) και το Ίδρυμα Aage V. Jensen, με την υποστήριξη της EuroNatur. Το διασυνοριακό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του δικτύου PrespaNet, δηλαδή των PPNEA, MES και ΕΠΠ, μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων προστασίας και διατήρησης στην περιοχή, ολοκληρωμένων διασυνοριακών δράσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας και εργασίας ιδιαίτερα με τους νέους, μέσω πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και εθελοντισμού.he summer school is open to applicants from Albania, North Macedonia and Greece, and will bring together a small group of undergraduate and graduate students in environmental science, natural sciences, agricultural or forestry sciences and other related fields. The official language of the summer school will be English and a good standard of English should be demonstrated in the application.