Διεθνής αναγνώριση για τη διασυνοριακή διακυβέρνηση των υδάτων

Διεθνής αναγνώριση για τη διασυνοριακή διακυβέρνηση των υδάτων

Διεθνής αναγνώριση για τη δουλειά της ΕΠΠ και των εταίρων της στη διακυβέρνηση των υδάτων στο διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών

Η παγκόσμια κοινότητα και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών πρόσφατα αναγνώρισε την επίμονη και συστηματική δουλειά, 2 δεκαετιών, της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), για την προώθηση της ίδρυσης και λειτουργίας ενός συστήματος διακρατικής, διασυνοριακής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη των Πρεσπών. Ο μηχανισμός UN-Water επίλεξε την διασυνοριακή συνεργασία στο Πάρκο Πρεσπών ως ένα από τα δυο «καλά παραδείγματα» σε παγκόσμιο επίπεδο, και τη συμπεριέλαβε στην έκδοσή του ”SDG 6 acceleration Snapshots”, για να δείξει «πως μοιάζει η πρόοδος» στο πεδίο της διασυνοριακής συνεργασίας για τα ύδατα (και ειδικότερα στην επίτευξη του ‘Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 6 – Διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της αειφόρου διαχείρισης των υδάτων και υγιεινού πόσιμου νερού για όλους, Υπο-στόχου 6.5 – Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων σε όλα τα επίπεδα, μέσω και διασυνοριακής συνεργασίας αναλόγως των συνθηκών, μέχρι το 2030’). Συνολικά, μόνο 16 περιπτώσεις επιλέχθηκαν από όλον τον πλανήτη ως έμπνευση για περαιτέρω ενεργοποίηση των κρατών προς  επίτευξη του SDG 6 (περισσότερα σχετικά με τους SDG, εδώ).

Ακόμη πιο ικανοποιητικό για την ΕΠΠ είναι το γεγονός της πλήρους υιοθέτησης της στρατηγικής προσέγγισης της Εταιρείας, που επιδίωξε τη θέσπιση όχι μιας απλής παραδοσιακής διακρατικής συνεργασίας στο Πάρκο Πρεσπών, αλλά ενός σύγχρονου πολυ-εταιρικού, συμμετοχικού, επίσημου συστήματος διασυνοριακής διακυβέρνησης, καθώς και της αναγνώρισης ότι ο πρωταρχικός παράγοντας επιτυχίας για την επίτευξη του επίσημου καθεστώτος διασυνοριακής συνεργασίας ήταν οι “συνεχείς προσπάθειες των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δήμων” σε αυτή την κατεύθυνση (σημεία 4 & 1, Key success factors).

Η εξέλιξη αυτή ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει σε πρακτικό επίπεδο σε μια εντατικότερη εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών και ατόμων και στις 3 παρόχθιες χώρες στις εργασίες του Πάρκου Πρεσπών, προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερα απτά αποτελέσματα, σημαντικές κοινές αποφάσεις και εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων και δράσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση, ένας νέος φιλόδοξος στόχος ανοίγεται για την ΕΠΠ και τους εταίρους της: το Πάρκο Πρεσπών να γίνει στο μέλλον «καλό παράδειγμα» στο πλαίσιο του επόμενου παγκόσμιου στόχου, δηλαδή του ‘Υπο-στόχου 6.6 – Προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό, συμπεριλαμβανομένων των βουνών, των δασών, των υγροτόπων, των ποταμών, των υδροφόρων οριζόντων και των λιμνών, μέχρι το 2020’, η επίτευξη του οποίου έχει ήδη καθυστερήσει πολύ.