Πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τον νέο Νόμο της ΕΕ για τη Φύση – η αποκατάσταση σε μεγάλη κλίμακα είναι επείγουσα ανάγκη!

Πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τον νέο Νόμο της ΕΕ για τη Φύση – η αποκατάσταση σε μεγάλη κλίμακα είναι επείγουσα ανάγκη!

Στις 14 Δεκεμβρίου 2021, πάνω από 150 περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη την Ευρώπη έστειλαν επιστολή στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans και στον Επίτροπο Περιβάλλοντος Viginijus Sinkevičius, με την οποία εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τη συνολική φιλοδοξία του Νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αποκατάσταση της Φύσης, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι οργανώσεις έχουν τη βαθιά πεποίθηση ότι απαιτούνται καθαροί και μετρήσιμοι στόχοι για την στεριά, τους ποταμούς και τη θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στοιχεία-κλειδιά που θα καθιστούσαν αυτή τη νομοθεσία φιλόδοξη, επαρκή και αποτελεσματική στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Γι’ αυτό ζητάμε να τεθεί ο στόχος της αποκατάστασης τουλάχιστον του 15% της χερσαίας έκτασης, του μήκους των ποταμών και της θαλάσσιας έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο όλοι οι συγκεκριμένοι στόχοι για τα επιμέρους οικοσυστήματα θα πρέπει να συνεισφέρουν. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την αποκατάσταση 650.000 τετρ.χλμ, ξηράς, 1.000.000 τετρ.χλμ. θάλασσας και 178.000 χλμ ποταμών.