25 Διεθνείς ΜΚΟ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ώστε αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή στη λίμνη του Μαρμαρά στην Τουρκία

25 Διεθνείς ΜΚΟ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ώστε αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή στη λίμνη του Μαρμαρά στην Τουρκία

Πάνω από το 98% του υγροτόπου της λίμνης Μαρμαρά έχει στεγνώσει τα τελευταία 10 χρόνια. 25 ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα, μέλη της Mediterranean Alliance for Wetlands και εταίροι του BirdLife International ενώνουν τις δυνάμεις τους θέλοντας να προειδοποιήσουν την τουρκική κυβέρνηση και τις αρμόδιες διεθνείς αρχές σχετικά με την πιθανή απώλεια ενός εξαιρετικά σημαντικού καταφυγίου βιοποικιλότητας για την περιοχή του Μαρμαρά και τον κόσμο.

Το 2017, η τουρκική κυβέρνηση επικύρωσε τη λίμνη του Μαρμαρά ως υγρότοπο εθνικής σημασίας. Η λίμνη αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως μία από τις 305 Σημαντικές Περιοχές Βιοποικιλότητας (ΣΠΒ) και τις 184 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) στην Τουρκία. Επιπλέον, η λίμνη πληροί τα κριτήρια ώστε να κηρυχθεί υγρότοπος διεθνούς σημασίας, γνωστός και ως περιοχή Ramsar.

Σήμερα, η λίμνη δεν έχει νερό. Το μεγαλύτερο μέρος του υγροτόπου έχει μετατραπεί σε γεωργική γη. Εμβληματικά είδη όπως ο σχεδόν απειλούμενος Αργυροπελεκάνος (Pelicanus crispus) και ακόμη 5 ενδημικά είδη ψαριών του γλυκού νερού, μεταξύ πολλών άλλων, χρησιμοποιούσαν τον συγκεκριμένο υγρότοπο για να τραφούν, να αναπαραχθούν και να διαχειμάσουν. Το “σπίτι” τους δεν είναι πια εκεί, έχει καταστραφεί.

Υγρότοποι όπως η λίμνη του Μαρμαρά είναι περιοχές που μπορούν να βοηθήσουν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά αυτό προϋποθέτει να είναι υγιείς και λειτουργικοί. Η εξαφάνιση της λίμνης δεν απειλεί μόνο τον βιότοπο και τη βιοποικιλότητα, αλλά επηρεάζει και τους ανθρώπους. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν θα μπορούν πλέον να ψαρεύουν, αυξάνοντας έτσι τον ενδεχόμενο μετανάστευσης και επακόλουθης καταστροφής των πολιτιστικών αξιών της περιοχής.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις προτείνουν την επαναξιολόγηση της αποκατάστασης της λίμνης του Μαρμαρά και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Εξασφάλιση επαρκών υδάτινων πόρων για τη διασφάλιση των οικολογικών λειτουργιών και των λειτουργειών των οικοτόπων. Η ομάδα μας είναι πρόθυμη να παράσχει εξειδικευμένη υποστήριξη στα έργα που θα αναπτυχθούν για την υδροδότηση της λίμνης.
  • Η λίμνη να μην μετατραπεί σε γεωργική γη.
  • Στις παραλίμνιες εκτάσεις να επιτρέπονται μόνο γεωργικές πρακτικές που απαιτούν χαμηλές εισροές νερού.
  • Να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα διατήρησης, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης συμπερίληψης της λίμνης στους υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας – Συνθήκη Ramsar, προκειμένου να επιτευχθεί διεθνής αναγνώριση και προστασία για αυτή την πολύτιμη περιοχή του Αιγαίου και της Μεσογείου.

Υπογράφουσες οργανώσεις:

Tour du Valat (France), Birdlife International Europe and Central Asia, Society for the Protection of Prespa (Greece), Society for the Protection of Nature in Lebanon, AOS – Albanian Ornithological Society, , EuroNatur Foundation (Germany), Algerian National Association of Ornithology ANAO Algeria, Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (MedINA) (Greece), BIOM Association (Croatia),  AAO – Association “Les Amis des Oiseaux (Tunisia), Mediterranean Sea and Coast Foundation (MEDSEA), CZIP – Center for protection and research of birds (Montenegro), World Wetland Network, Initiative PIM (France), GONHS – Gibraltar Ornithological and Natural History Society, OTOP – Polish Society for the Protection of Birds, CSO – Czech Society for Ornithology, Birdlife Estonia, BirdLife Sverige (Sweden), BirdLife Finland, Faroese Ornithological Society (Faroe Islands ), NABU – Nature And Biodiversity Conservation Union (Germany), Lipu (Italy), Birdlife Denmark, Wetlands International European Association.

 

Η Mediterranean Alliance for Wetlands είναι μια κοινοπραξία ΜΚΟ και ερευνητικών ιδρυμάτων που ιδρύθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2017. Στόχος της είναι να αναδείξει συλλογικά το προφίλ των υγροτόπων στην κοινωνία της Μεσογείου γενικότερα και ειδικότερα στην εθνική, περιφερειακή και διεθνή πολιτική προωθώντας τη βιώσιμη διαχείρισή τους, με γνώμονα την καινοτομία και τις τεκμηριωμένες ορθές πρακτικές ως καταλύτη για την αλλαγή.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.medallianceforwetlands.org/

Email επικοινωνίας: medallianceforwetlands@gmail.com