Το PrespaNet γιορτάζει μια δεκαετία Διασυνοριακής Συνεργασίας & Προσπαθειών για την Προστασία και Διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Πρέσπας

Το PrespaNet γιορτάζει μια δεκαετία Διασυνοριακής Συνεργασίας & Προσπαθειών για την Προστασία και Διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Πρέσπας

Το PrespaNet, ένα δίκτυο περιβαλλοντικών ΜΚΟ που εργάζεται σταθερά για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής λεκάνης των Πρεσπών, γιορτάζει φέτος τη 10η επέτειό του!

Ιδρύθηκε το 2013 από τρεις οργανώσεις με σημαντική δράση και ιστορία στην περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής, ενώ έχει κάνει σημαντικά βήματα στην προώθηση των προσπαθειών διατήρησης και προστασίας της φυσης ήδη από τα πρώτα χρόνια δράσης του. Το δίκτυο απαρτίζεται από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (SPP), τη Macedonian Ecological Society (MES) και την Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA).

Εκεί όπου συναντώνται οι τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται η Πρέσπα, ένας μοναδικός οικολογικός θησαυρός που φιλοξενεί μοναδική βιοποικιλότητα και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Η αποστολή του PrespaNet λοιπόν είναι να προστατεύσει αυτό ακριβώς το φυσικό θαύμα προς όφελος τόσο των ανθρώπων όσο και της άγριας ζωής, τώρα αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Την τελευταία δεκαετία, το PrespaNet εργάστηκε ακούραστα για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ, τοπικών και εθνικών φορέων, καθώς και μονάδων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Το δίκτυο υπογράμμιζε πάντα ότι η συνεργασία είναι το κλειδί για την επιτυχία των προσπαθειών διατήρησης και ενθάρρυνε τις στενές συνεργασίες με όλες τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου και του πολιτισμού της λεκάνης. Η ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των αρμόδιων φορέων, η ίδρυση τοπικών γραφείων και στις τρεις πλευρές της λεκάνης, κοινές εργασίες προστασίας και διατήρησης σπάνιων ειδών και οικοτόπων της περιοχής και η ανάπτυξη του Διασυνοριακού Στρατηγικού Πλαισίου για την Πρέσπα, το οποίο σκιαγραφεί τις προτεραιότητες των ΜΚΟ για τη διαφύλαξη της πολύτιμης φυσικής κληρονομιάς της περιοχής, είναι μόνο μερικά από τα σημαντικά επιτεύγματα του δικτύου.

Για να γιορτάσει τη 10η επέτειό του, το PrespaNet διοργάνωσε μια μοναδική εκδήλωση στο σταυροδρόμι των εργασιών του δικτύου, στην καρδιά της Μεγάλης Πρέσπας, εκεί όπου συναντώνται τα σύνορα των τριών χωρών, αλλά και το σημείο όπου ξεκινά η συνεργασία μας! Κρατώντας τα χέρια, επισφραγίσαμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε τις δράσεις προστασίας και διατήρησης του μοναδικού χαρακτήρα της Πρέσπας και υποσχεθήκαμε να συνεργαζόμαστε σταθερά με τους εταίρους, τις αρχές και τις τοπικές κοινωνίες ώστε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τον ανεκτίμητο αυτό θησαυρό, την Πρέσπα.

Σε συνέχεια αυτής της συνάντησης, επισκεφθήκαμε το τοπικό γραφείο της PPNEA στη Dolna Gorica, όπου υποστηρικτές, ενδιαφερόμενοι φορείς και τοπικές αρχές βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσουν μαζί μας αυτό το ορόσημο και εξέφρασαν θερμά τη δέσμευσή τους για συνεχή υποστήριξη της αποστολής του PrespaNet.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PrespaNet, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας:

Society for the Protection of Prespa (SPP)

Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA)

Macedonian Ecological Society (MES)