Συλλογή κενών συσκευασιών αγροχημικών στον Δήμο Πρεσπών

Συλλογή κενών συσκευασιών αγροχημικών στον Δήμο Πρεσπών

Για ακόμη μια φορά ολοκληρώθηκε η συλλογή κενών συσκευασιών αγροχημικών από τον Δήμο Πρεσπών σε συνεργασία με ειδικό συνεργείο πιστοποιημένης εταιρείας, που θα μεριμνήσει για την μεταφορά και την αδρανοποίησή τους. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαιτέρως δαπανηρή λόγω της απόστασης από το κέντρο ανακύκλωσης, αλλά απαραίτητη για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων των Πρεσπών από το τοξικό περιεχόμενο των συσκευασιών.

Για την ασφαλή συγκέντρωση των κενών συσκευασιών έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι στα σημεία υδροληψίας που εξυπηρετούν την πλήρωση των βυτίων των αγροτών στον κάμπο, ώστε να αποτρέπονται διαρροές φυτοφαρμάκου στο έδαφος και κατ’ επέκταση στον υδροφόρο.

Στο πλαίσιο του έργου ‘Prespa’s Green and Blue LifeLines’ η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών έχει πραγματοποιήσει δωρεά 14 νέων κατάλληλων κάδων προς τον Δήμο Πρεσπών, που ενίσχυσαν σημαντικά την λειτουργικότητα των σημείων συλλογής κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων. Οι νέοι κάδοι αποσκοπούν στη συντήρηση και βελτίωση της λειτουργικότητας των ήδη υπαρχόντων 6 σημείων συλλογής με έμφαση τις περιοχές κοντά σε ρέματα, καθώς τα σημεία όπου συλλέγονται οι συσκευασίες αγροχημικών έχουν υποβαθμιστεί και χρειάζονται συντήρηση, προκειμένου οι συσκευασίες να παραμένουν εντός των κάδων, αποτρέποντας τη ρύπανση των παρακείμενων υδάτων με αγροχημικά.

Η συνεργασία της ΕΠΠ μεταξύ του Δήμου Πρεσπών και της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ (πρώην Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών) για τη μείωση απορρίψεων κενών συσκευασιών αγροχημικών στον κάμπο της Πρέσπας, ιδιαίτερα στα ρέματα, με την έγκριση του ΤΟΕΒ Πρεσπών έχει ξεκινήσει ήδη από το 2017.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο έργο ‘Prespa’s Green and Blue LifeLines’ το οποίο υποστηρίζεται από την Donors’ Initiative for Mediterranean Freshwater Ecosystems και συγχρηματοδοτείται από το Prespa Ohrid Nature Trust.

Ας θυμόμαστε ότι με την ενεργό συμμετοχή των αγροτών και τη συλλογή μεγαλύτερων ποσοτήτων συσκευασιών, συμβάλλουμε στη μείωση του κόστους και κυρίως στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συνιστούμε η απόρριψη των συσκευασιών να γίνεται αφού έχει προηγηθεί “τριπλό ξέπλυμα” με νερό στο δοχείο ψεκασμού. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ταυτόχρονα την οικονομία στη χρήση των φυτοφαρμάκων και την αδρανοποίηση των κενών συσκευασιών για το περιβάλλον της Πρέσπας.

Τελος, παρακαλούμε να μην τοποθετείτε άλλα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους στα σημεία υδροληψίας. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!