4ο Εργαστήριο του Prespa Water Forum

4ο Εργαστήριο του Prespa Water Forum

Δυο χρόνια μετά την τελευταία δια ζώσης συνάντηση του Prespa Water Forum, τα μέλη του αποφάσισαν να συναντηθούν ξανά στις 25 Νοεμβρίου 2021, στον Δήμο Pustec της Αλβανίας, στην όχθη της Μεγάλης Πρέσπας για να ανανεώσουν τους δεσμούς, να ανταλλάξουν πληροφορίες για την κατάσταση των υδάτων στη λεκάνη των Πρεσπών και να ολοκληρώσουν την προετοιμασία μια κοινής βασικής ιδέας έργου για τον «Σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος διασυνοριακής παρακολούθησης υδάτων στη λεκάνη των Πρεσπών».

To Prespa Water Forum είναι η εθελοντική πλατφόρμα των ειδικών στην παρακολούθηση των υδάτων από τις τρεις παρόχθιες χώρες που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών, η οποία από το 2018 ενθαρρύνει τον διάλογο, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας και τη συνεργασία για την μακροπρόθεσμη εναρμόνιση των συστημάτων παρακολούθησης υδάτων που εφαρμόζονται στη λεκάνη των Πρεσπών. Αυτή η προσπάθεια είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα που οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα και περισσότερο αισθητές στη λεκάνη, και ενόψει της λειτουργίας των επίσημων θεσμών τετραμερούς συνεργασίας υπό τη Συμφωνία του Πάρκου Πρεσπών του 2010 και ειδικότερα της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση των Υδάτων που αποτελείται από τις αρχές διαχείρισης των υδάτων των τριών χωρών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συζητά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της διασυνοριακής περιοχής.