Τοποθέτηση ηλεκτρικού φράχτη στην Οπάγια και Σλάτινα Πλατέως

Τοποθέτηση ηλεκτρικού φράχτη στην Οπάγια και Σλάτινα Πλατέως

Η τοποθέτηση ηλεκτρικών περιφράξεων μας επιτρέπει να ελέγχουμε τα επίπεδα της βόσκησης προκειμένου να αποκαταστήσουμε και να διατηρήσουμε τα υγρά λιβάδια, ενώ ταυτόχρονα μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι τα ζώα δεν απομακρύνονται προς τις γεωργικές περιοχές. Στο πλαίσιο των δράσεων για τη διατήρηση των υγρών λιβαδιών αλλά και των πιλοτικών δράσεων πρόληψης ζημιών από αγριογούρουνα, τοποθετήθηκε το καλοκαίρι του 2020 στις περιοχές της Οπάγιας και της Σλάτινας Πλατέως, ηλεκτρικός φράχτης τροφοδοτούμενος με ηλιακή ενέργεια. Με το μέσο αυτό τα βοοειδή μπορούν να βόσκουν στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα δοκιμάζεται η αποδοτικότητά του ως μέτρο πρόληψης των ζημιών που προκαλούνται από αγριογούρουνα.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων LIFE Prespa Waterbirds και «Strengthening NGO-led Collaboration to the Transboundary Prespa Basin».

 For more news and information about SPP actions
follow us on facebook and instagram.