Κέντρα Ενημέρωσης Πρεσπών

Ίδρυση και λειτουργία κέντρων πληροφόρησης

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τον οικοτουρισμό, με στόχο την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης, με τρόπο που να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της Πρέσπας. Ορόσημο μεταξύ των πρωτοβουλιών αυτών υπήρξε η λειτουργία του πρώτου Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών που λειτούργησε ποτέ σε Εθνικό Πάρκο, το 1992. Σκοπός της ίδρυσης του κέντρου ήταν να αναδείξει τις, όχι και τόσο γνωστές τότε, μοναδικές φυσικές και πολιτιστικές αξίες της περιοχής τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους κατοίκους των Πρεσπών.

Το Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών λειτούργησε για 20 χρόνια και στο διάστημα αυτό υποδέχθηκε περισσότερους από 132.000 επισκέπτες, πολλοί από τους οποίους ήταν μαθητές από όλη την Ελλάδα. Το 2012, έχοντας πλέον εκπληρώσει τον αρχικό του στόχο, το κέντρο έκλεισε τις πόρτες του, αφού τρία επιπλέον Κέντρα Ενημέρωσης Επισκεπτών άρχισαν να λειτουργούν υπό την εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠΠ).

Ωστόσο, ακόμα και μετά το κλείσιμο του πρώτου κέντρου, η ΕΠΠ συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες ξενάγησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για την Πρέσπα και το έργο του οργανισμού για την προστασία της περιοχής. Μέχρι σήμερα, χιλιάδες επισκέπτες της Πρέσπας έχουν παρακολουθήσει ξεναγήσεις που πραγματοποιούνται από το προσωπικό της ΕΠΠ.

Επιπλέον, η ΕΠΠ υποστήριξε τους διασυνοριακούς εταίρους της παρέχοντας συμβουλευτική και συμβάλλοντας στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία κέντρων πληροφόρησης στην αλβανική Μικρή Πρέσπα και στο Εθνικό Πάρκο Galicica στη Βόρεια Μακεδονία.

Διάρκεια

1992 - 2012

Category
Πολιτισμός & Οικοτουρισμός
Tags
Ecotourism, Raising Awareness