Κέντρο Ενημέρωσης Zagradec

Ανάπτυξη ικανοτήτων των ΜΚΟ - Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης στο Zagradec (Αλβανία)

Τη λειτουργία του κέντρου ενημέρωσης ανέλαβε μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) για το σκοπό αυτό, τον Σύλλογο Γυναικών Μικρής Πρέσπας.  Προκειμένου να αποκτήσουν τη σχετική επάρκεια και να συμβάλουν ενισχυτικά στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στη διατήρηση των μοναδικών φυσικών και πολιτιστικών αξιών αυτής της πλευράς της Μικρής Πρέσπας, οι κάτοικοι της περιοχής εκπαιδεύτηκαν ως οικολογικοί οδηγοί ώστε να υποστηρίξουν τη λειτουργία του κέντρου πληροφόρησης. Για μια περίοδο πέντε ετών και με την υποστήριξη της ΕΠΠ, υλοποιήθηκε σειρά δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα την προσέλευση περισσότερων από 5.000 μαθητών και επισκεπτών σε μια περιοχή με ελάχιστη, ως τότε, επισκεψιμότητα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, το κέντρο ενημέρωσης παραχωρήθηκε στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών της Αλβανίας.

Διάρκεια

2005 - 2011

Δωρητές

Εταίροι

Σύλλογος Γυναικών
Μικρής Πρέσπας

Category
Διασυνοριακά, Πολιτισμός & Οικοτουρισμός
Tags
Ecotourism, Environmental Education, Raising Awareness, Transboundary Cooperation