Μελέτη Διακύμανσης της Στάθμης Υδάτων

Μελέτη Διακύμανσης της Στάθμης της λίμνης Μικρή Πρέσπα

Με στόχο τον προσδιορισμό των πιθανών σεναρίων για τη διακύμανση της στάθμης της Μικρής Πρέσπας, η καθοριστικής σημασίας αυτή μελέτη αποτέλεσε τη βάση για τις προσπάθειες προσαρμοστικής διαχείρισης των υδάτων και των υγροτόπων που έγιναν τα επόμενα χρόνια στο ελληνικό τμήμα της περιοχής της λίμνης, και ειδικότερα για την ανακατασκευή του υδατοφράκτη στη θέση Κούλα.

Η ανάγκη για την αποτελεσματική διαχείριση της στάθμης των υδάτων της Μικρής Πρέσπας είχε γίνει κατανοητή εδώ και πολλές δεκαετίες στην ελληνική Πρέσπα, λόγω των συχνών περιστατικών πλημμύρας στα παραλίμνια χωράφια την άνοιξη- περιστατικών που προκαλούνταν από την υψηλή στάθμη των υδάτων. Έτσι, το 2001, ο Σ.Π.Π. εκπόνησε τη «Μελέτη Διακύμανσης της Στάθμης της λίμνης Μικρή Πρέσπα», η οποία όχι μόνο εξέτασε διαφορετικά σενάρια διακύμανσης της στάθμης, και κατέληξε στον καθορισμό ενός εύρους διακύμανσης της στάθμης έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες, αλλά πρότεινε και κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα που κάλυπταν τόσο τις περιβαλλοντικές όσο και τις γεωργικές ανάγκες.

Διάρκεια

2000 - 2001

Δωρητές

Category
Οικότοποι & Τοπία, Νερό
Tags
Waters, Wetlands