Πειραματική Διαχείριση Υγρών Λιβαδιών

Πειραματικό Πρόγραμμα για την Αποκατάσταση και Διαχείριση των Υγρών Λιβαδιών

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος υλοποιήθηκε ένα πειραματικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση και διαχείριση των υγρών λιβαδιών της Μικρής Πρέσπας, με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών, όπως η κοπή και η βόσκηση με νεροβούβαλους- ή συνδυασμοί αυτών. Στόχος του ήταν να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της βόσκησης, της κοπής, της καύσης και της διαχείρισης στη βλάστηση και να αξιολογηθεί η παραγωγικότητα και η θρεπτική τους αξία. Τα αποτελέσματα προέβλεπαν τις τεχνικές και το κόστος για την αποκατάσταση και τη διατήρηση των υγρών λιβαδιών.

Το 1997, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) είχε ήδη εισάγει από την Κερκίνη έναν μικρό αριθμό βουβαλιών για τις ανάγκες των πειραμάτων διαχείρισης με βόσκηση. Την ίδια χρονιά, η τοπική κοινότητα του Αγίου Αχιλλείου παραχώρησε μια μεγάλη έκταση με καλαμιώνες και υγρά λιβάδια, στην οποία η ΕΠΠ εφάρμοσε πιλοτική διαχείριση στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος αξιοποιώντας το κοπάδι βουβαλιών, συνδυάζοντας κοπή με βόσκηση και πραγματοποιώντας παρακολούθηση των αλλαγών στη βλάστηση.