Οικοτουριστική ταυτότητα της Πρέσπας

Ενίσχυση της οικοτουριστικής ταυτότητας των Πρεσπών

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη του οικοτουρισμού, με στόχο την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης με τρόπο που να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της Πρέσπας. Σε αυτό το πλαίσιο, της ανταλλαγής πληροφοριών και του οικοτουρισμού, ξεκίνησε το 2016 το πρόγραμμα Ενίσχυση της οικοτουριστικής ταυτότητας των Πρεσπών, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Aage V. Jensen. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την τόνωση του οικοτουρισμού, με τη δημιουργία υποδομών που θα διευκόλυναν τον επισκέπτη και ταυτόχρονα θα ενίσχυαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των τοπικών επιχειρηματιών του τουρισμού.

Οι δράσεις του προγράμματος περιλάμβαναν τη δημιουργία νέων πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών και την εκ νέου σήμανση των υφιστάμενων, καθώς και την παραγωγή αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, ενός διαφημιστικού βίντεο και φυλλαδίων σχετικά με τα μονοπάτια και τις δυνατότητες παρατήρησης πουλιών στην περιοχή. Κατά μήκος όλων των πεζοπορικών διαδρομών τοποθετήθηκε μια εκτεταμένη σειρά ενημερωτικών πινακίδων, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της κάθε διαδρομής στους επισκέπτες που διασχίζουν τα μονοπάτια. Επιπλέον, η υπεύθυνη για το πρόγραμμα ομάδα ταξίδεψε σε διεθνείς εκθέσεις, όπως η έκθεση πουλιών του Ηνωμένου Βασιλείου, για να προωθήσει την Πρέσπα και να διαμοιράσει το διαφημιστικό υλικό που παρήχθη, καθώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πιθανές συνέργειες με φορείς οικοτουρισμού στην Ελλάδα.

Τέλος, το πρόγραμμα παρήγαγε μια εξαιρετική έκδοση-κληροδότημα, με τη μορφή ενός βιβλίου για τη ζωή της χλωρίδας του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, με τίτλο “Χλωρίδα και βλάστηση του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, Ελλάδα”. Με την επιμέλεια των καθηγητών Arne Strid, Erwin Bergmeier και Γιώργου Φωτιάδη, των οποίων η δια βίου μελέτη της χλωρίδας της περιοχής αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της έκδοσης, το βιβλίο περιλαμβάνει όλα τα γνωστά είδη φυτών και τους τύπους βλάστησης που έχουν καταγραφεί στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών.

 

Εκδόσεις

Strid, A., Bergmeier, E. & Fotiadis, G. (2020). Flora and Vegetation of the Prespa National Park, Greece. Vlassis Bros Publications: Athens.

Διάρκεια

2016 - 2017

Category
Πολιτισμός & Οικοτουρισμός
Tags
Ecotourism, Plants