Σχέδιο δράσης για τις νυχτερίδες

Έρευνα και Σχέδιο Δράσης Διατήρησης για τις νυχτερίδες της Πρέσπας

Συνεχίζοντας την ερευνητική προσπάθεια ελλήνων και ξένων επιστημόνων στην περιοχή από το 2004, σε συνεργασία με τη γαλλική οργάνωση Groupe Mammalogique Breton, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) διοργάνωσε εθελοντικές ερευνητικές αποστολές για τη νυχτερίδα και στις τρεις χώρες της λεκάνης της Πρέσπας. Ως αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής εργασίας διαμορφώθηκε το Σχέδιο Δράσης για τις νυχτερίδες της Πρέσπας το 2011.

Η μελέτη αποκάλυψε ότι η Πρέσπα είναι μια από τις πιο σημαντικές περιοχές για τις νυχτερίδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς φιλοξενεί 27 διαφορετικά είδη νυχτερίδων. Ορισμένα από αυτά τα είδη εντοπίστηκαν χάρη στη συγκεκριμένη μελέτη, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκε, σε επίπεδο λεκάνης, χαρτογράφηση των περιοχών φωλεοποίησης και κυνηγιού των νυχτερίδων. Το ολοκληρωμένο έργο παρουσιάστηκε επίσης στο προσωπικό των εθνικών πάρκων σε διασυνοριακά εκπαιδευτικά εργαστήρια, τόσο κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης όσο και στη συνέχεια.

Το Σχέδιο Δράσης για τις νυχτερίδες παρείχε ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις νυχτερίδες της διασυνοριακής περιοχής της Πρέσπας, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν- όπως ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί- ανά πάσα στιγμή στο μέλλον ως βάση αναφοράς για τον έλεγχο και τη διατήρηση του είδους, καθώς και για την παροχή ενός συνόλου κατευθυντήριων γραμμών, με προτάσεις, συστάσεις και τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία αυτών των ως επί το πλείστον παραγνωρισμένων ζώων.

Αναφορές

Έρευνα Κατάστασης και Σχέδιο Δράσης Διατήρησης για τις Νυχτερίδες των Πρεσπών

Διάρκεια

2009 - 2011

Δωρητές

Ειδικοί στις νυχτερίδες

Category
Είδη
Tags
Bats