Βιώσιμη Γεωργία

Υποστήριξη στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών για την Βιώσιμη Γεωργία

Μέρος της φιλοσοφίας που βρίσκεται πίσω από το έργο της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) είναι η αρχή ότι η προστασία της εντυπωσιακής βιοποικιλότητας και των τοπίων της Πρέσπας αποτελεί ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο εξασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΠΠ υλοποιεί μια σειρά περιβαλλοντικών δράσεων που εστιάζουν σε φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές δραστηριότητες παραγωγής προϊόντων, οι οποίες συμπληρώνουν και υποστηρίζουν το ευρύτερο πρόγραμμα διατήρησης.

Σε αυτό το πρόγραμμα, η ΕΠΠ συνεργάστηκε με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την ανάπτυξη μιας σειράς μέτρων με στόχο την προώθηση γεωργικών δραστηριοτήτων που ευνοούν το περιβάλλον και την καλή κατάσταση διατήρησης της περιοχής. Τα μέτρα αυτά περιελάμβαναν: (α) εξατομικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των καλλιεργητών φασολιών της Πρέσπας πάνω σε βιώσιμες μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές με την ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας και ψηφιακών υποδομών, και (β) την υποστήριξη της μελισσοκομίας και άλλων, φιλικών προς το περιβάλλον, εναλλακτικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα. Προκειμένου να πραγματοποιήσει την πλειονότητα αυτών των δραστηριοτήτων, η ΕΠΠ χρειάστηκε αντίστοιχα να αναβαθμίσει την υπάρχουσα υποδομή της, ώστε να είναι σε θέση να φιλοξενήσει τις σχετικές συναντήσεις και τα προβλεπόμενα εργαστήρια, παρέχοντας μια σταθερή βάση τόσο για τους παρόχους όσο και για τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να καταστεί εφικτή η συνέχιση και η εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος.

Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα που συγχρηματοδότησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με τίτλο “Προστατευόμενες περιοχές: Ένα όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής Ελλάδας – Η περίπτωση των Πρεσπών”, ή εν συντομία “PoliPrespa”. Μέσα από μια πληθώρα συμμετοχικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και γεωργικών δραστηριοτήτων, το πολυτομεακό και πολυμετοχικό αυτό πρόγραμμα είχε ως στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και ταυτόχρονα την ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου στην περιοχή της Πρέσπας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των τοπικών οργανώσεων και των τοπικών αρχών.

Διάρκεια

2020 - 2021

Δωρητές

Χρηματοδότες

Category
Τοπική Κοινωνία
Tags
Sustainable Agriculture