Portfolio Archive - Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Σύμφωνα με τα λόγια του συγγραφέα του, Γιώργου Κατσαδωράκη, επιστημονικού συμβούλου της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) και ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες περιβαλλοντολόγους, η έκδοση αυτή είναι ένα "...

Η συμμετοχική προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων αποτελούσε ανέκαθεν κεντρικό άξονα του έργου της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), η οποία πρότεινε τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα ενίσχυε τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ιδίως των τοπικών, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της στάθμης των υδάτων της Μικρής Πρεσπας. Έτσι, στο πλαίσιο των εργασιών ενός έργου LIFE της ΕΠΠ το 2008, συστάθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου (ΕΔΥ), ένα...

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) συστάθηκε από δύο οραματιστές, τον Δρ Luc Hoffmann και τον Θύμιο Παπαγιάννη, οι οποίοι θέλησαν να δημιουργήσουν έναν οργανισμό που θα δρούσε συνεργατικά για την προστασία του εντυπωσιακού φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμού της Πρέσπας, μέσω του διαλόγου και της εφαρμογής επιστημονικών αρχών, διασφαλίζοντας τη συσπείρωση όλων όσων αγωνίζονταν για τη διατήρηση του θησαυρού βιοποικιλότητας που κοσμεί τη γωνιά αυτή της ΝΑ Ευρώπης. Πολλοί εταίροι και...

Μέρος της φιλοσοφίας που βρίσκεται πίσω από το έργο της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) είναι η αρχή ότι η προστασία της εντυπωσιακής βιοποικιλότητας και των τοπίων της Πρέσπας αποτελεί ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο εξασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΠΠ υλοποιεί μια σειρά περιβαλλοντικών δράσεων που εστιάζουν σε φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές δραστηριότητες παραγωγής προϊόντων, οι οποίες συμπληρώνουν και υποστηρίζουν το ευρύτερο πρόγραμμα διατήρησης. Σε...

Το πρόγραμμα "Strengthening NGO-led Collaboration to the Transboundary Prespa Basin" υλοποιήθηκε μεταξύ 2018 και 2021 από τους εταίρους του δικτύου PrespaNet: την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), τη Macedonian Ecological Society (MES) και την Protection and Preservation of the Natural Environment of Albania (PPNEA). Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση των Prespa-Ohrid Nature Trust (PONT) και Aage V. Jensen Charity Foundation, καθώς και με την υποστήριξη του EuroNatur. Στο πλαίσιο των μακροχρόνιων...

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη του οικοτουρισμού, με στόχο την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης με τρόπο που να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της Πρέσπας. Σε αυτό το πλαίσιο, της ανταλλαγής πληροφοριών και του οικοτουρισμού, ξεκίνησε το 2016 το πρόγραμμα Ενίσχυση της οικοτουριστικής ταυτότητας των Πρεσπών, το...

Τα μεσογειακά δάση δέχονται σημαντικές πιέσεις από μια σειρά αρνητικών περιβαλλοντικών τάσεων. Στην περίπτωση των Ελληνικών Δασών Αρκεύθου (Grecian Juniper Woods- GJW), τύπου οικοτόπου προτεραιότητας *9562 και μοναδικού οικοτόπου εντός του ελληνικού Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (που επεκτείνεται επίσης στις γειτονικές χώρες, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία), η κύρια απειλή είναι η εγκατάλειψη της παραδοσιακής, χαμηλής έντασης ανθρώπινης παρέμβασης. Στο παρελθόν, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η βόσκηση των ζώων, το...

Η Στυμφαλία είναι μια ρηχή, ελώδης λίμνη στην ορεινή Κορινθία. Η λίμνη καλύπτεται από πυκνούς καλαμιώνες, τροφοδοτείται από φυσικές πηγές και αποστραγγίζεται φυσικά από υπόγειους ποταμούς. Ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για σπάνια υδρόβια πουλιά που τη χρησιμοποιούν ως σταθμό αναπαραγωγής, διέλευσης και διαχείμασης. Πριν την εφαρμογή του προγράμματος, η Στυμφαλία είχε δεχθεί έντονες πιέσεις, όπως η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων, η λαθροθηρία, η...

Η προστασία και η διατήρηση των υδάτινων ενδιαιτημάτων των λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας στην Ελλάδα απαιτεί, μεταξύ άλλων, την έγκαιρη αξιολόγηση της πιθανής υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων τους και την ανίχνευση των απειλών που σχετίζονται με αυτήν. Μια προκαταρκτική μελέτη, υπό τον τίτλο "Έρευνα για την ποιότητα νερού και ιζημάτων στις λίμνες των Πρεσπών", η οποία διεξήχθη το 2012 στο ελληνικό τμήμα της Πρέσπας, επιβεβαίωσε ότι ένα από...

Η μελέτη για τον στρατηγικό σχεδιασμό των ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω της τότε νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), εκπονήθηκε από την Εξέλιξη, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, το οποίο είναι μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, και ολοκληρώθηκε το 2015. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε έντεκα θέματα που παρέχουν μια πλήρη επισκόπηση των χρηματοδοτικών μέτρων που προβλεπόταν να συμπεριλάβει η νέα ΚΑΠ. Κάθε κεφάλαιο περιέγραφε τρόπους εφαρμογής των μέτρων μαζί με τα πιθανά...