Αποκατάσταση ποταμού Αγίου Γερμανού

Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την αποκατάσταση των οικολογικών λειτουργιών του ποταμού του Αγίου Γερμανού Πρεσπών

Οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις στον ποταμό του Αγίου Γερμανού από τη δεκαετία του 1930 έχουν αρνητική επιρροή στα ενδημικά είδη ψαριών της Πρέσπας, ενισχύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν από την κλιματική αλλαγή και τον ευτροφισμό. Η αποκατάσταση των ποτάμιων ενδιαιτημάτων θα συντελούσε στην αύξηση των πληθυσμών των ψαριών, ενώ τα καθαρά, καλά οξυγονωμένα νερά του ποταμού θα βελτίωναν σημαντικά την ποιότητα των υδάτων της λίμνης Μικρή Πρέσπα, βοηθώντας στη διατήρηση του υδρολογικού της κύκλου και στην προσαρμογή της στην κλιματική αλλαγή.

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου «Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την αποκατάσταση των οικολογικών λειτουργιών του ποταμού του Αγίου Γερμανού Πρεσπών» είναι να ενισχύσει την κατανόησή μας για το πώς θα ήταν η αποκατάσταση αυτή. Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη της υδρογεωμορφολογίας, δηλαδή των αλλοιώσεων του εδάφους, τεχνητών αλλά και φυσικών από τη δράση του νερού του ποταμού πάνω στα πετρώματα, και τις υδραυλικές και οικολογικές συνδέσεις του ποταμού με τις λίμνες. Αυτά θα μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες για μια προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για την αποκατάσταση του ποταμού και της σύνδεσής του με τη λίμνη Μικρή Πρέσπα, παράλληλα με μια προκαταρκτική ανάλυση κόστους-οφέλους και τον καθορισμό των βημάτων για μια πλήρη μελέτη σκοπιμότητας.

Το έργο, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαλόγου, θα φέρει τους τοπικούς φορείς, τις αρμόδιες αρχές, τα υπουργεία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα στη διαδικασία σχεδιασμού της αποκατάστασης του ποταμού του Αγίου Γερμανού εξετάζοντας μια προσέγγιση λύσεων που βασίζονται στη φύση και τις φυσικές διεργασίες (NbS) η οποία να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την απώλεια της βιοποικιλότητας, ταυτόχρονα με τις προκλήσεις της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Δεδομένης της πολυπλοκότητας της διασυνοριακής λεκάνης των Πρεσπών, το έργο θα φέρει επίσης στη συζήτηση τους διασυνοριακούς ενδιαφερόμενους φορείς. Βασιζόμενοι στην επιτυχημένη εμπειρία της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπων, σχεδιάζουμε να προωθήσουμε τη συμπεριληπτική και διαφανή συνεργατική διακυβέρνηση, με τη δημιουργία ενός παρόμοιου συστήματος για τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπου να συζητούν και να προτείνουν λύσεις από κοινού.

Duration

2023 - 2026

Category
Είδη, Οικότοποι & Τοπία, Νερό
Tags
Raising Awareness